Limousin Storfe

Vi har kuer i rasen Limousin her på gården. Kuene bor i et utefjøs på vinterstid, og er på beite fra vår til sen høst. Vi bytter beite ofte, vi har både tradisjonelt gjerde og  NoFence klaver- dette er et halsbånd som kuene går med og et digitalt gjerde som vi setter opp med en app. Dette gjør det lett for oss å bytte beite ofte slik at kuene våres alltid får det beste beite. Dette gir glade kuer, som igjen gir oss godt kjøtt. 

Limousin, Den Gyldne Rase

Limousin er en storferase som har sin opprinnelse i et område med samme navn i Frankrike. De første dyrene av denne rasen ble innført til Norge i 1980-årene. I Frankrike er det over en million renrasede limousin-kyr mens her i landet er tilsvarende antall bare noen få tusen. Det drives oppdrett av limousindyr for kjøttets del. Limousin er en typisk ammekurase. Dyrene har alt for lite melk til å bli brukt til noe annet enn det. Normal dagsavdrått for ei limousinku ligger mellom 5 og 10 liter. Det passer for en kalv. I avlsarbeidet er melkeproduksjon eller evne til å avvenne store kalver et viktig kriterium ved utvelgelse av seminokser. 

Renrasede limousin-dyr har en del fortrinn framfor andre kjøttferaser. De oppnår høyere slakteklasse enn noen av de andre kjøttferasene som benyttes i Norge. Slakteprosenten er også veldig høy, oftest godt over 60 % mot ca 50 % for de fleste andre rasene. Det er også svært sjelden at avlere får fett-trekk på limousinslakt. Dyrene har relativt smekker beinbygning og gir derfor et høyere utbytte enn andre storferaser ved nedskjæring til bearbeidede produkter. Kjøttet er veldig mørt og saftig hvis det behandles riktig Det skyldes særlig en ganske finfibret muskelstruktur. Selv om kjøttet er ganske fettfattig, er det veldig saftig og fantastisk smakfullt.

 -Tyr Magasinet